Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Garancia

Az MVM teljes körű, minőségi megoldást nyújt az elektromos autók otthoni töltésére a tanácsadástól, a töltő vásárlás lebonyolításán keresztül, a felszerelésig.

Az Eladó a webshopon található termékekre és szolgáltatásokra, az alábbi feltételekkel vállal garanciát.

1, A webshopon megvásárolható töltőberendezéseinkre 3 év jótállási időt vállalunk

Tájékoztató a jótállási feltételkről;

 •  A jótállási határidő a fogyasztási cikk Felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 • Bármely készülék megérkezése után szükséges ellenőrizni. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos bejelentés esetén, jegyzőköny hiányában nem tudja az Eladó vállalni a garanciát.
 • Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Felhasználó részére való átadását követően lépett fel.
 •  A jótállás feltétele, hogy az üzembe helyezés szakszerűen, szakképzett villanyszerelő, vagy telepítési szolgáltatás során az Eladó megbízottja végezze, majd aláírásval igazolja, hogy a töltőbekötés a gyártói utasítás, és a Magyar szabványoknak megfelelően történt, és a villamosenergia hálózat alkalmas a biztonságos üzemeltetésre.
 • A garanciális feltételek elvesztéséhez vezet továbbá a rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívülhagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,– elemi kár, természeti csapás okozta meghibásodás.
 • A jótállási és garanciális igényt a weboldalon erre a célra rendszersített űrlap, valamint a hitelesített telepítési jegyzőkönyv bemutatásával kezdeményezhet a Felhasználó.
 •  A fenti formától eltérő bejelentések minimális adattartalma:
  • Vevő neve
  • Vevő telefonszáma
  • Vevő email címe
  • Töltő telepítési címe
  • Vásárlás dátuma
  • Töltő gyártmánya
  • Töltő szériaszáma
  •  Villanyszerelői nyilatkozat arról, hogy töltőbekötés a gyártói utasítás, és a Magyar szabványoknak megfelelően történt
 •  A Garanciális feltételek kivizsgálása érdekében a Felhasználó vállalja, hogy az Eladó vagy alvállalkozója helyszíni kivizsgálásban felmérje a hiba jellegét.
 • A hibát az Eladó saját költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy kicserélheti.
 • A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb harminc napon belül elvégezze.
 •   A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 •  Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Felhasználó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.
 •  A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
 •  A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladó-t terhelik.
 • A jótállás nem érinti a Felhasználó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Felhasználói jogvita esetén a Felhasználó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
Jótállási jegy Felhasználó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Felhasználó bemutatja.
Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

2, Az MVM Next Zrt szakértelme, és a Mobiliti Kft tíz éves tapasztalata garancia a sikeres munkavégzésre. A telepítési szolgáltatásra vonatkozó észrevételeket minden esetben kivizsgáljuk.

Tájékoztató a kivizsgálás feltételeiről;

 • A jótállási időszak a teljesítési igazolás keltétől számított 12 (tizenkettő) hónap, illetve a jogszabály által kötelezően előírt jótállás esetében az abban rögzített időtartam.
 • A Felhasználó bejelentését követően, az Eladó megkezdeni és a lehető legrövidebb időn belül / egyeztetett határidőn belül elvégezni a hiba külön ellenszolgáltatás nélküli kivizsgálását, indokolt esetben annak kijavítását.
 • Abban az esetben, ha a kivizsgálás során indokolt, a javítással kapcsolatos valamennyi költség az Eladó-t terheli.
 • Hibás teljesítésnek minősül az ún. rejtett hiba is, amely az átadás-átvétel időpontjában is fennállt.
 • Az egyes telepítési szolgáltatások részletes feltételeit az adott szolgáltatás adatlapja, valamint az Általános szerződési feltételek tartalmazza.
 •  A létesítést megelőző felmérési és a létesítési tevékenységekkel összefüggően a helyszíni munkavégzési körülményeknek folyamatosan biztosítottnak kell lennie.
 • Általánosan és feltétlenül szükséges létesítési műszaki alapfeltételek:
  • A kívánt helyen a töltőberendezés, a védelmi berendezések és a kebelezés rögzítésére alkalmas a falfelület.
  • A fali töltő minden gyári tartozékával, sérülésmentesen, korábbi bekötési kísérletektől mentesen a helyszínen rendelkezésre áll.
  • Minimálisan 1 fázis 6A szabadon rendelkezésre áll a villamos betápláló hálózaton a töltőberendezés üzemszerű működésére, amelynek meglétéről a Vállalkozó nem köteles meggyőződni.
  • A létesítési helyszínen a villamos hálózatban a megfelelő, szabványos földelés rendelkezésre áll.
  • Az létesítési helyszínen a villamos hálózat, elsősorban a főelosztó alkalmas arra, hogy a megrendelt létesítési szolgáltatás szabványosan kiépíthető legyen a Megrendelő által megrendelt csomagban foglalt műszaki tartalommal.
  • Az ingatlanhoz tartozó elosztó szekrényben elhelyezendő első túláram védelmi eszköz elhelyezéséhez szükséges hely rendelkezésre áll. (Amennyiben nem áll rendelkezésre, úgy a telepítés folyamán külső szekrény elhelyezésére szükséges hely biztosítása.)
  • A falon kívüli villamos kábelvezetés lehetőségének megléte, amely a mérési pont és a töltőberendezés telepítésére szánt hely között biztosítva kell, hogy legyen.
  • Az általánosan szükséges műszaki alapfeltételektől eltérő műszaki tartalom megvalósítására a Vállalkozó nem vállalkozik

 

 • Felelősségek kizárása:
  • A helyszíni tevékenységek szükségszerűen teljes vagy részleges áramszünettel járnak, amelynek következtében esetlegesen kialakuló üzemzavarokért vagy következmény karokért a Vállalkozó nem vállal felelősséget. Az esetlegesen felmerülő hibák, üzemzavarok helyreállításban a Vállalkozó nem vesz részt. (például de nem kizárólag Napelemes, riasztó és vagyonvédelmi, hűtő-fűtő, telekommunikációs és okos otthon rendszerek konfigurációja.)
  • A létesítési tevékenység zaj, rezgés és porszennyezéssel jár, amely miatt a Vállalkozó nem vonható felelősségre.
  • A Vállakozó nem vonható felelősségre olyan közvetlen vagy következmény károkért, amely a létesítési helyszín beépített, nyugvó hibájából adódik és a munka végezés során jön felszínre (pl. de nem kizárólagosan, hibás vakolat leválása a fúrás következtében, falban található merevítő, vagy közmű cső károsodása abban az esetben, ha annak elhelyezkedéséről a Vállakozó előzetesen nem kapott tájékoztatást és nem szerezhetett tudomást).
 •  A telepítés és az üzembe helyezés megtörténtéről üzembe helyezéséről kiállított jegyzőkönyv a garanciális feltételek alapdokumentumát képezik
 •  Az kivizsgálási igényt a Felhasználó bármilyen csatornán jelezheti a kapcsolatok menüpontban felsorolt dedikált kapcsolattartási csatornákon.
Az oldal tetejére